נהלים

האגודה ממליצה לכם/ן לעיין בעיקרי החוק, ואף לפעול על-פיו בכל תקופת לימודיכם במכללה.
מצורפים נהלי ערעורים, הרשמה למועדי ב', זכויות הסטודנט ועוד.

  • מומלץ להכיר מקרוב את חוקי המשמעת במכללה ואת נהלי ועדת השמעת.
  • נוהל הבחינות של המכללה. מתי המרצה צריך לבקר אתכם? תוך כמה זמן צריכים להחזיר ציונים? האם המרצה מחויב להציג פתרון לאחר הבחינה?
  • התעדכנו בנוהל הרישום החדש למועד ב' שהחל בסמסטר א' תשע"ד. אנו ממליצים לוודא את ההרשמה האוטומטית מבעוד מועד.
  • לפני כוונתכם לערער על בדיקת הבחינה, חשוב שתכירו את הנהלים. 

מצורפים כמה נהלים אקדמיים שכדאי להכיר: