בעלי תפקידים

הכירו את נבחרת – אגודת הסטודנטים אורט בראודה

יו"ר האגודה - עדי אברג'יל

אחראי על ניהולה השוטף והתקין של האגודה על כלל שירותיה, עובדיה ונכסיה.

סיו"ר - יהב אזריאל

אמון על ביצוע חזון האגודה, מנהל את ביצוע המשימות הפנימיות והחיצוניות של האגודה בכלל התחומים.

מנכ"ל - נתנאל מורד

אחראי על ניהול משאבי האנוש ותקציב האגודה.

רמ"ד דוברות - גיל רגב

אחראי על הקשר בין הסטודנטים והאגודה, מנהל את מאמצי המדיה וההסברה האגודתיים.

רמ"ד תרבות - עידן דן

אחראי על שירותי תרבות וספורט לציבור הסטודנטים במכללה.

סגן רמ"ד תרבות - מיכאל תורג'מן

אחראי על ביצוע חזון המדור וניהול אירועי הספורט של האגודה.

רמ"ד אקדמי - אור פדר

אחראי על קידום והגנה על זכויותיהם האקדמיות של הסטודנטים. מטפל בבעיות אקדמיות בעזרת צוות יועצים אקדמיים.

רמ"ד רווחה - דניאל קזקוב

אחראי על אספקת שירותים הקשורים לרווחת הסטודנט במכללה ומחוצה לה.

רמ"ד תעסוקה - ליאור חמו

אחראי על הקשר בין התעשייה לציבור הסטודנטים.

סמנכ"ל - שגיא לייבה

אחראי על הסכמים ושיתופי פעולה עם גורמי עסקים חיצוניים.

גזבר - טל ברקו

אחראי על ניהול ענייניו הכספיים של אגודת הסטודנטים.

רכז מלגות - יהונתן בן שלום

אחראי על ניהול מאגר המלגות עבור ציבור הסטודנטים.

רכז הנדסאים - פאדי חרב

אחראי על שירותים כלל אגודתיים לציבור הסטודנטים ההנדסאיים במכללה.

מנהל פאב "הפקטור" - גיא מרום

אחראי על ניהולו השוטף ותפעול אירועיים תרבותיים בפאב האגודתי.

מנהל אתר - אורן גרינקר

אחראי על בניית ועדכון שוטף של אתר אגודת הסטודנטים אורט בראודה.

גרפיקאי - עידן אברג'יל

אחראי על עיצוב גרפיקות לכלל הפרויקטים של האגודה.

רכז מדיה - מתן עוז

אחראי על ניהול הרשתות החברתיות של אגודת הסטודנטים.

מלווה בדין משמעתי - רות אברהם

מתן ליווי ויעוץ אקדמי בתהליך דין משמעתי.

אחראי חומרים אקדמיים - ויטלי פבלובסקי

אחראי על גיוס וניהול מאגר החומרים האקדמיים.

יועץ אקדמי - איתי דוד

מתן ייעוץ בתחום האקדמי.

יועץ אקדמי - רן סודרי

מתן ייעוץ בתחום האקדמי.