פניות בנושאים אקדמיים

המדור האקדמי בעל ידע ובקיאות בתקנון המכללה ובנושאים אקדמיים. המדור מסוגל להעניק את הייעוץ המקצועי ביותר לכל סטודנט בכל נושא, כמו כן, ידאג להגן על זכויות הסטודנטים כפי שמוגדרות בתקנון המכללה.
המדור האקדמי מטפל ועונה לפניות סטודנטים העוסקות בנושאים אקדמיים שונים במכללה.
המרצה לא נכח בבחינה? נבחנתם על חומר שלא נלמד? המזכירה מתייחסת בזלזול? המרצה לא עומד בסילבוס הקורס? יש עיכוב בהחזרת מבחנים וציונים? יש לכם הצעה לשיפור? נושאים אלה ואחרים יקבלו את המענה במדור האקדמי של אגודת הסטודנטים.

לפניות בנושאים אקדמיים:

רכזת הנדסאים (נוי) – handesaim@obu.co.il

רכזת תוכנה (אילנית) – software@obu.co.il

רכזת חשמל (אפנאן) – electricity@obu.co.il

רכזת מכונות (אפרת) – mechanical@obu.co.il

רכז תעשייה וניהול, מתמטיקה, ופיזיקה (הילל) – ie@obu.co.il

יועץ (רן) – yoetz@obu.co.il

וועדות משמעת – mishmaat@obu.co.il