פניות בנושאים אקדמיים

המדור האקדמי בעל ידע ובקיאות בתקנון המכללה ובנושאים אקדמיים. המדור מסוגל להעניק את הייעוץ המקצועי ביותר לכל סטודנט בכל נושא, כמו כן, ידאג להגן על זכויות הסטודנטים כפי שמוגדרות בתקנון המכללה.
המדור האקדמי מטפל ועונה לפניות סטודנטים העוסקות בנושאים אקדמיים שונים במכללה.
המרצה לא נכח בבחינה? נבחנתם על חומר שלא נלמד? המזכירה מתייחסת בזלזול? המרצה לא עומד בסילבוס הקורס? יש עיכוב בהחזרת מבחנים וציונים? יש לכם הצעה לשיפור? נושאים אלה ואחרים יקבלו את המענה במדור האקדמי של אגודת הסטודנטים.

לפניות בנושאים אקדמיים:

רכזת הנדסאים (נוי) – [email protected]

רכזת תוכנה (אילנית) – [email protected]

רכזת חשמל (אפנאן) – [email protected]

רכזת מכונות (אפרת) – [email protected]

רכז תעשייה וניהול, מתמטיקה, ופיזיקה (הילל) – [email protected]

יועץ (רן) – [email protected]

וועדות משמעת – [email protected]