פאב הפקטור

פאב הבית של אגודת הסטודנטים אורט בראודה