מאגר מלגות

מלגות כלליות:

מלגת משרד החינוך 

תיאור:

מענקים לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה
סיוע במענקים
סכום בש”ח: 4,000-12,400
קישור: מלגת משרד החינוך

תיאור :
מלגת משרד החינוך
קישור: הלוואות משרד החינוך

הלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה
סיוע בהלוואות
סכום בש”ח:  6000

מלגות המועצה להשכלה גבוהה 

תיאור: רשימת מלגות הרלוונטיות לסטודנטים על פי נתונים

סכום בש”ח: משתנה ממלגה למלגה החל מ-4000
קישור: https://che.org.il/

מלגת פרח

החל מ5200 ₪

תיאור: פרח הוא תכנית לאומית להשפעה חברתית המערבת אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית.

סכום בש”ח: 5,200-8000
קישור: http://www.perach.org.il/

מלגות דרך התאחדות הסטודנטים 

תיאור: מחלקת המלגות של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, שמה לה למטרה לעודד ולהוביל שינוי חברתי ולהעצים את מעורבות הסטודנטים בקהילה ובנעשה בחברה הישראלית.

סכום בש”ח: 2800-11000
קישור: https://www.nuis.co.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/

מלגת קרן קציר

החל מ5000 ₪

תיאור: קרן המסייעת לצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית למצות את הפוטנציאל שלהם באמצעות השכלה גבוהה תוך רכישת כלים להגשמה עצמית למובילות חברתית ושילוב בתעסוקה.

סכום בש”ח: 5000-15000
קישור: http://katzir-app.rashi.org.il/general_page.aspx

מלגת שגרירי רוטשילד

תיאור: תכנית שגרירי רוטשילד נוסדה בשנת 2010 על ידי קרן אדמונד דה רוטשילד, כתכנית הדגל של הקרן המקדמת פילנתרופיה ועשייה חברתית בתחומי השכלה הגבוהה.

סכום בש”ח: החל מ20000 ₪
קישור: https://rothschildcp.com/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2/

מלגת אייסף 

החל מ20000 ₪

תיאור: קרן אייסף מעניקה מלגות סיוע לסטודנטים לתשלום שכר הלימוד. הקרן מעניקה מלגותלסטודנטים מבטיחים עם קשיים כלכליים, השואפים למימוש הפוטנציאל למצוינות אישית , לימודית וחברתית .

סכום בש”ח: החל מ-15000
קישור: https://www.isef.org.il/

קרן רוטשילד    

תיאור: מתוך מחויבות ותחושת אחריות לרוח החלוצית של מדינת ישראל, פועלת הקרן לחבר, לקדם ולטפח את הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית.

סכום בש”ח: החל מ60,000 ₪
קישור: https://www.edrf.org.il/?lang=he

מלגת הסוכנות היהודית 

תיאור: מלגות שכר הלימוד מוענקות במסגרת פרויקטים ייעודיים שמקיימת הסוכנות היהודית במטרה לסייע לצעירים להתפתח, להתקדם ולהצליח מבחינה חברתית וכלכלית בדרכם לרכישת השכלה גבוהה ובצעדיהם לקראת השתלבות בחברה הישראלית.

סכום בש”ח: החל מ4000 ₪
קישור: http://www.jewishagency.org/he/jewish-social-action/program/9356

מלגת תושבי פריפריה משרד הביטחון

תיאור: מתן סיוע לתושבים מאזורי עדיפות לאומית (להלן: פריפריה), הלומדים במוסד להשכלה גבוהה שאינו פרטי, ושכתובתם הרשומה ב-5 מתוך 6 השנים שלפני תחילת הלימודים היא באזורים בעלי עדיפות לאומית כמוגדר בחוק. 

סכום בש”ח: החל מ10000 ₪
קישור: https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/mehaperiferia.aspx

מלגת לימודים בפריפריה 

תיאור: השתתפות במימון שכר לימוד, ללומדים באזורי סיוע- מלגת לימודים לשנת הלימודים הראשונה לתואר ראשון, שלא תעלה על 10,207 ₪ (נכון לתשע”ט). הסיוע יועבר לחשבון הפיקדון האישי של הזכאים לאחר קבלת דיווח ממוסד הלימודים על שכר לימוד ששולם במלואו.

סכום בש”ח: החל מ10000 ₪
קישור: https://www.hachvana.mod.gov.il/education/toar1/Pages/baperiferia.aspx

מלגת האפוטרופוס הכללי

תיאור: מלגות מקרנות והקדשות המנוהלות באפוטרופוס הכללי

סכום בש”ח: החל מ5000 ₪
קישור: https://www.hachvana.mod.gov.il/education/scholarship/Pages/Aforoftros.aspx

מלגת מפעל הפיס

תיאור: מלגה לפי מצב סוציואקונומי

סכום בש”ח: החל מ10000 ₪
קישור: https://www.hachvana.mod.gov.il/education/scholarship/Pages/PA.aspx

מלגת הישג  

תיאור: קרן הישג היא קרן מלגות לימודים המעניקה מידי שנה מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים בצה”ל.

סכום בש”ח: החל מ 5000
קישור: http://www.heseg.com/

קרן מפעל הפיס לחיילים משוחררים – מפעל הפיס לחיילים משוחררים

תיאור: “​האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון” ו”מפעל הפיס”, חברו יחד במטרה לסייע לחיילים המשוחררים לרכוש השכלה גבוהה, באמצעות פרויקט הענקת מלגות לימודים לתואר ראשון.

סכום בש”ח: החל מ-5000 ש”ח

קרן ההנצחה עש יוסף ש. וקרוליין גרוס לקידום חיילים משוחררים 

תיאור: מלגות הקרן ניתנות לאוכלוסיות יעד שנקבעו ע”י מועצת הנאמנים. הזכאות הינה לחיילים משוחררים ע”פ הגדרת החוק בלבד. רב המלגאים משתתפים בפעילות למען הקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה בקהילותיהם.

סכום בש”ח: 8,000 ₪
קישור: https://www.gruss.org.il/blank

מלגת קרן דלק

תיאור: מניעת זיהום אוויר, קרקעות ומים היא חלק בלתי נפרד מפעילותה של דלק לאורך השנים. לצד זאת, פועלת קרן דלק למדע, לחינוך ולתרבות למען הקהילה, ומעניקה מלגות וסיוע לעמותות חברתיות.

סכום בש”ח: החל מ-4000
קישור: https://www.delek.co.il/Environment

 

מלגות לסטודנטים הסוכנות היהודית – תוכנית מנהיגות סטודנטים 

תיאור: הסוכנות היהודית מעניקה מידי שנה מלגות סיוע בשכר לימוד לסטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ

סכום בש”ח: החל מ-3000
קישור: http://www.jewishagency.org/he/jewish-social-action/program/9356

 

מועדון רוטרי כרמיאל

תיאור: קרן רוטרי בינלאומי מעמידה לרשות האזור כספים לפעילות האזור.

השנה יוכלו המועדונים ליהנות מתמיכה כספית במסגרת מענק אזורי

סכום בש”ח: עד 15,000 דולר
קישור: https://www.rotary.org.il/

מלגה מטעם הקרן סיוע לסטודנטים

תיאור: מעניקה מלגות ומענקים  ע”מ לסייע לסטודנטים לסיים את הלימודים בהצלחה.
הזכאות לסיוע במענק נקבעת על-פי כללים, בהתחשב בחתכי רמות הזכאות של כלל אוכלוסיית הסטודנטים הנזקקים הפונים לקבלת סיוע באותה שנת הלימודים

סכום בש”ח: עד 6000 ש”ח
קישור: https://che.org.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94/

 

מלגת אימפקט לחיילים משוחררים  

תיאור: מלגה ללוחמים/ תומכי לחימה משוחררים, ממונת על ידי יהודי ארצות הברית.

סכום בש”ח: 4000 דולר
קישור: https://www.hachvana.mod.gov.il/education/scholarship/Pages/impact.aspx

מלגת היאס לסטודנטים עולים 

תיאור: המלגה מיועדת לתלמידי אוניברסיטאות ומכללות, לרבות בתי ספר להנדסה, סיעוד, מחשבים, מדעים או כל תוכנית לימודים אקדמית אחרת המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

סכום בש”ח: משתנה לפי מצב סוציואקונומי
קישור: http://hias.org.il/student-grants/

המרכז האזרחי – קרן המלגות

תיאור: המרכז האזרחי מקיים ערבי תרבות וימי עיון ומערכת הרצאות שבהם משתתף ציבור גדול. בתחום החברתי, מעניק המרכז מלגות לסטודנטים מצטיינים מעוטי יכולת ברחבי המדינה. מזה עשר שנים ומדי שנה, מוענקות 40 מלגות

סכום בש”ח: עד 50,000
קישור: https://merkazezrahi.co.il/

ריכוז פעילות עמותת פוש תמורת מלגה

תיאור: צמצום הפערים וקידום החינוך כך שכל ילד, ילדה, נער ונערה בישראל יזכו לחינוך בכלל ולהזדמנות שווה להצלחה בחינוך בפרט, תוך מיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחת והכל ללא הבדל של דת, גזע ומין. 

* העלאת ערך התרומה וההתנדבות והפיכתו לאחד מערכי העל עליו מושתתת החברה בישראל.

סכום בש”ח: לפי שעות התנדבות
קישור: https://milgapo.co.il/Form/Stepone-2500שח

מלגות לפי השתייכות

מלגת לעולים – ארצי שלי קרן לעולים

תיאור: הארגונים והיוזמות לשינוי חברתי נהנים מההתמחות של צעירים וצעירות המביאים עימם את הכוח, הרצון הטוב, המסירות והמוטיבציה של סטודנטים המבקשים לעבוד בארגונים ויוזמות אלו, וכך לתרום לארגונים, ליוזמות ולקהילה.  

סכום בש”ח: 9000
קישור: https://www.shatil.org.il/evert

מלגה לתושבי כפר יונה בלבד

תיאור: עיריית כפר יונה מחלקת מדי שנה מלגות לסטודנטים ולתלמידים/ספורטאים מצטיינים, תושבי העיר. מלגות אלה מחולקות כדי לעודד השכלה גבוהה וכן לקדם את החינוך הגבוה בישוב ואת הספורט ההישגי.

סכום בש”ח: 7000 שקל    
קישור: https://kfar-yona.muni.il/%D7%AA%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/

מלגות לסטודנטים – תושבי שכונות בתל-אביב   

תיאור: המלגות מיועדות לסטודנטים לתואר אקדמי או לתעודת הוראה, במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. שתי המלגות מוענקות בתמורה לפעילות בקהילה, אנו רואים ערך רב במעורבותכם בעשייה חברתית.

סכום בש”ח: החל מ-3500
קישור: https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%2017-18.pdf

קרן אילת – עיריית אילת

תיאור: עיריית אילת באמצעות קרן אילת לפיתוח חינוך ותרבות מעודדת את תושבי אילת לרכוש השכלה אקדמית, קרש הקפיצה לעולם התעסוקה.
קרן אילת פועלת רבות על מנת להעניק לסטודנטים באילת מלגה עירונית לשכר לימוד אקדמי, ומחלקת מידי שנה מאות אלפי שקלים למאות סטודנטים

סכום בש”ח: לפי מצב סוציואקונומי
קישור: http://www.eilat.muni.il/?CategoryID=2138&ArticleID=2244

נעמת – מלגת נשים תואר ראשון ושני לחברי ההסתדרות

תיאור: נעמת מעניקה 180 מלגות לתואר ראשון ושני לסטודנטיות במוסדות להשכלה גבוהה, החל משנה ב’ ללימודים, במוסד המקנה תואר אקדמי ישראלי בלבד.

סכום בש”ח: 2000 ש”ח.
קישור: https://www.naamat.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA/

ארגון נכי צה”ל – מלגה לנכי צה”ל

תיאור: נכי צה”ל חברי הארגון העומדים בקריטריונים המופיעים במחוז, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ואשר אינם מקבלים מימון לימודים ע”י משרד הביטחון או כל מוסד אחר (למעט מימון חלקי שיפורט בבקשה כולל אישורים).

סכום בש”ח: החל מ-1500
קישור: http://www.inz.org.il/revaha.ASP?ID=842

קרן מפעל הפיס – מלגות לסטודנטים מהמגזר הערבי

תיאור: פעל הפיס היינו שותף מרכזי בקידום החברה והקהילה הישראלית בנושאי חינוך, איכות חיים, בריאות, ספורט, תרבות ואמנות. פעילות זו נעשית ברובה עם הרשויות המקומיות תוך מתן עדיפות לפחות חזקים ולפריפריה. 

סכום בש”ח: החל מ-5000
קישור: https://www.pais.co.il/info/Scholarships.aspx

מועצה מקומית מגדל תפן – מלגה לתושבי המועצה והאזור

תיאור: חזון הקמת הצפון והענקת משמעות התנדבותית תחת חזון פיתוח הצפון והחברות הנמוכות

סכום בש”ח: החל מ-5000
קישור: https://www.tefen.org.il/

מלגת אירתקא לבני החברה הערבית, הדרוזית והצ`רקסית-2500שח

תיאור: מלגה המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית הלומדים “מקצועות מועדפים” במשק.

מטרת התכנית הינה להגדיל את היקף הסטודנטים מהחברה הערבית לתואר ראשון ב”תחומי לימוד מועדפים”ולתת הזדמנות לערבים צעירים בעלי פוטנציאל ומוטיבציה להשתלב בלימודים, שלא יכולים לשאת במימון הכרוך בכך.

סכום בש”ח: החל מ-8000
קישור: https://irteka.co.il/main.asp?IDsector=192%20

פרח בקריות

תיאור: חניכה אישית של ילד מבתי הספר היסודיים בקריית אתא.
הפעילות תתקיים פעמיים בשבוע אחר הצהריים למשך שעתיים בביתו של הילד.
הזדמנות משמעותית לעשות טוב, לתרום לחברה ולקבל מלגה על הדרך!

סכום בש”ח: 5200
קישור: https://www.universities-colleges.org.il/P32473/?show=4&f=101060

מלגה למגזר הנוצרי

תיאור: מלגות יוענקו לסטודנטים/יות בני/ות העדה הנוצרית הלומדים לתואר ראשון או למסלול הנדסאי במוסדות המוכרים ע”י המועצה להשכלה גבוהה, או ע”י אחד ממשרדי הממשלה.

סכום בש”ח: 2500
קישור: https://www.universities-colleges.org.il/P32473/?show=4&f=100494