ליווי בדין משמעתי

סטודנטים שביצעו ביודעין או שלא ביודעין עבירות משמעת מוזמנים לדיון בעניינם בפני ועדת משמעת. הוועדה מורכבת מיו"ר ועדת משמעת, מרצה בכיר ונציג אגודת הסטודנטים. תפקיד הוועדה איננו לחקור את הסטודנט, מגיש התלונה, תפקידם להוכיח את אשמתו של הנידון (הסטודנט). תפקיד הסטודנט איננו להוכיח את חפותו.

סטודנטים שביצעו ביודעין או שלא ביודעין עבירות משמעת מוזמנים לדיון בעניינם בפני ועדת משמעת. הוועדה מורכבת מיו"ר ועדת משמעת, מרצה בכיר ונציג אגודת הסטודנטים.

תפקיד הוועדה איננו לחקור את הסטודנט, מגיש התלונה, תפקידם להוכיח את אשמתו של הנילון (הסטודנט).

תפקיד הסטודנט איננו להוכיח את חפותו.

שירות הליווי בדין משמעתי של האגודה

אגודת הסטודנטים מעמידה לרשות הסטודנט שירות ליווי בדין משמעתי. השירות זמין לסטודנט שמעוניין לקבלו מרגע קבלת הזימון, תוך כדי הוועדה ולאחריה.

נציג האגודה מהווה קול אחד מתוך שאר הרכב הוועדה, דבר זה איננו מובן מאליו! נוהל זה איננו קיים בכל המוסדות האקדמיים בארץ, שם נציג האגודה מהווה בדרך כלל משקיף. נציג האגודה ידאג לשמור על התנהלותה התקינה של הוועדה ובנוסף ידאג לכך שכל ההליך המשמעתי נעשה בצורה ההוגנת ביותר כלפי הסטודנט.

בעת קבלת זימון לוועדת משמעת ניתן ליצור קשר עם המלווה בדין המשמעתי מטעם האגודה:

במייל: mishmaat@obu.co.il

דברים נוספים שכדאי לדעת…

רצוי מאוד לעיין בנהלים ובתקנון האקדמי על מנת להבין וללמוד על המקרה. ניתן לעיין בהם בעמוד זכויות הסטודנט.