בעלי תפקידים

הכירו את נבחרת – אגודת הסטודנטים אורט בראודה

יו"ר האגודה - עדי אברג'יל

אחראי על ניהולה השוטף והתקין של האגודה על כלל שירותיה, עובדיה ונכסיה.

סיו"ר - יהב אזריאל

אמון על ביצוע חזון האגודה, מנהל את ביצוע המשימות הפנימיות והחיצוניות של האגודה בכלל התחומים.

מנכ"לית - נוי ביטון

אחראית על ניהול משאבי האנוש ותקציב האגודה.

רמ"ד דוברות - דנאי רוש

אחראית על הקשר בין הסטודנטים והאגודה, מנהלת את מאמצי המדיה וההסברה האגודתיים.

רמ"ד תרבות - סנדרה קניז'ניק

אחראית על שירותי תרבות וספורט לציבור הסטודנטים במכללה.

רמ"ד אקדמי - רועי עמר

אחראי על קידום והגנה עם זכויותיהם האקדמיות של הסטודנטים, מטפל בפניות ובעיות אקדמיות ואתיות בעזרת צוות רכזי המדור האקדמי.

רמ"ד רווחה - עומר מרטון

אחראי על אספקת שירותים הקשורים לרווחת הסטודנט במכללה ומחוצה לה.

רכז הנדסאים - דור קופל

רכז מחלקת הנדסאים - אחראי על ריכוז הפניות והבעיות של מחלקת הנדסאים ואחראי על הקשר מול נציגי הסמסטר במחלקה.

רכזת תוכנה - אילנית חנוכו

רכזת מחלקת תוכנה - אחראית על ריכוז הפניות והבעיות של מחלקת תוכנה ואחראית על הקשר מול נציגי הסמסטר במחלקה.

רכז חשמל - רן סודרי

רכז מחלקת חשמל - אחראי על ריכוז הפניות והבעיות של מחלקת חשמל ואחראי על הקשר מול נציגי הסמסטר במחלקה​.

רכזת מכונות - אפרת סבג

רכזת מחלקת מכונות - אחראית על ריכוז הפניות והבעיות של מחלקת מכונות ואחראית על הקשר מול נציגי הסמסטר במחלקה.

רכז ביוטכנולוגיה - אופק פיירמן

רכז מחלקת ביוטכנולוגיה - אחראי על ריכוז הפניות והבעיות של מחלקת ביוטכנולוגיה ואחראי על הקשר מול נציגי הסמסטר במחלקה.

רכז תעשייה וניהול, מתמטיקה, ופיזיקה - הילל דיטש

רכז מחלקת תעשייה וניהול, מתמטיקה, ופיזיקה - אחראי על ריכוז הפניות והבעיות של מחלקת תעשייה וניהול, מתמטיקה, ופיזיקה ואחראי על הקשר מול נציגי הסמסטר במחלקות תעשייה וניהול, מתמטיקה, ופיזיקה.

מנהלת פאב "הפקטור" - ויקטוריה טס

אחראי על ניהולו השוטף ותפעול אירועיים תרבותיים בפאב האגודתי.

גרפיקאי - עידן אברג'יל

אחראי על עיצוב גרפיקות לכלל הפרויקטים של האגודה.

רכז מדיה - ליאור ברנשטיין

אחראי על ניהול הרשתות החברתיות של אגודת הסטודנטים.

רכזת מדיה - ענת קוגן

אחראית על ניהול הרשתות החברתיות של אגודת הסטודנטים.

רכז המגזר הערבי - אמג'ד ארשיד

אחראי על מענה פנימי, תרבותי וחברתי בתחום המגזר הערבי.

מלווה בדין משמעתי - ליאור קרן

אחראית על מתן מענה ותמיכה בסטודנטים בתחום וועדות המשמעת במכללה.