בעלי תפקידים

הכירו את נבחרת – אגודת הסטודנטים אורט בראודה

יו"ר האגודה - עדי אברג'יל

אחראי על ניהולה השוטף והתקין של האגודה על כלל שירותיה, עובדיה ונכסיה.

סיו"ר - יהב אזריאל

אמון על ביצוע חזון האגודה, מנהל את ביצוע המשימות הפנימיות והחיצוניות של האגודה בכלל התחומים.

מנכ"ל - נתנאל מורד

אחראי על ניהול משאבי האנוש ותקציב האגודה.

רמ"ד דוברות - דנאי רוש

אחראית על הקשר בין הסטודנטים והאגודה, מנהלת את מאמצי המדיה וההסברה האגודתיים.

רמ"ד תרבות - ניקו גבאי

אחראי על שירותי תרבות וספורט לציבור הסטודנטים במכללה.

רמ"ד אקדמי - רועי עמר

אחראי על קידום והגנה עם זכויותיהם האקדמיות של הסטודנטים, מטפל בפניות ובעיות אקדמיות ואתיות בעזרת צוות רכזי המדור האקדמי.

רמ"ד רווחה - עמית בן דוד

אחראית על אספקת שירותים הקשורים לרווחת הסטודנט במכללה ומחוצה לה.

רכזת הנדסאים - נוי ביטון

רכזת מחלקת הנדסאים - אחראית על ריכוז הפניות והבעיות של מחלקת הנדסאים ואחראית על הקשר מול נציגי הסמסטר במחלקת הנדסאים

רכזת תוכנה - אילנית חנוכו

רכזת מחלקת תוכנה - אחראית על ריכוז הפניות והבעיות של מחלקת תוכנה ואחראית על הקשר מול נציגי הסמסטר במחלקת תוכנה

רכזת חשמל - אפנאן פרג'

רכזת מחלקת חשמל - אחראית על ריכוז הפניות והבעיות של מחלקת חשמל ואחראית על הקשר מול נציגי הסמסטר במחלקת חשמל

רכזת מכונות - אפרת סבג

רכזת מחלקת מכונות - אחראית על ריכוז הפניות והבעיות של מחלקת מכונות ואחראית על הקשר מול נציגי הסמסטר במחלקת מכונות

רכז תעשייה וניהול, מתמטיקה, ופיזיקה - הילל דיטש

רכז מחלקת תעשייה וניהול, מתמטיקה, ופיזיקה - אחראי על ריכוז הפניות והבעיות של מחלקת תעשייה וניהול, מתמטיקה, ופיזיקה ואחראי על הקשר מול נציגי הסמסטר במחלקת תעשייה וניהול, מתמטיקה, ופיזיקה

מנהלת פאב "הפקטור" - ויקטוריה טס

אחראי על ניהולו השוטף ותפעול אירועיים תרבותיים בפאב האגודתי.

מנהל אתר - אורן גרינקר

אחראי על בניית ועדכון שוטף של אתר אגודת הסטודנטים אורט בראודה.

גרפיקאי - עידן אברג'יל

אחראי על עיצוב גרפיקות לכלל הפרויקטים של האגודה.

רכז מדיה - מתן עוז

אחראי על ניהול הרשתות החברתיות של אגודת הסטודנטים.

יועץ אקדמי - רן סודרי

מתן ייעוץ בתחום האקדמי.