ארנונה

הנחה בארנונה

סטודנט יוכל לקבל את ההנחה רטרו-אקטיבית על החודשים בהם שכר את הדירה.

איזה מסמכים אני צריך להכין בכדי להסדיר את הנחת הארנונה?
1) אישור לימודים לשנת הלימודים תשע"ט.
2) חוזה שכירות (בו מצוין מועד תחילת השכירות וסיומה).
3) צילום תעודת-זהות עם הספח פתוח – (אם יש ילדים או לא).
4) תלושי שכר לחודשים הרלוונטים. במידה ואין תלושי שכר, יש לגשת לעמדת ביטוח לאומי ביריד.
5) תדפיסי בנק לחודשים הרלוונטים.
עם המסמכים יש לגשת לעיריית כרמיאל שדרות קק"ל 100.
 
אגודת הסטודנטים דאגה לכך השנה במסגרת ירידי הרווחה שהתקיים בקמפוס, שתועמד עמדה להסדרת ההנחה בארנונה.
סטודנט יוכל לקבל את ההנחה רטרו-אקטיבית על החודשים בהם שכר את הדירה.