פניות בנושאים אקדמיים

המרצה לא נכח בבחינה? נבחנתם על חומר שלא נלמד? המרצה לא עומד בסילבוס הקורס? יש לכם הצעה לשיפור? המדור האקדמי של אגודת הסטודנטים כאן בשבילכם!

0
חברי אגודה כאן בשבילכם לכל פניה

המדור האקדמי בעל ידע ובקיאות בתקנון המכללה ובנושאים אקדמיים. המדור מסוגל להעניק את הייעוץ המקצועי ביותר לכל סטודנט בכל נושא, כמו כן, ידאג להגן על זכויות הסטודנטים כפי שמוגדרות בתקנון המכללה.

המדור האקדמי מטפל ועונה לפניות סטודנטים העוסקות בנושאים אקדמיים שונים במכללה.

המרצה לא נכח בבחינה? נבחנתם על חומר שלא נלמד? המזכירה מתייחסת בזלזול? המרצה לא עומד בסילבוס הקורס? יש עיכוב בהחזרת מבחנים וציונים? יש לכם הצעה לשיפור? נושאים אלה ואחרים יקבלו את המענה במדור האקדמי של אגודת הסטודנטים.

כל סטודנט מוזמן לפנות אלינו באמצעות אתר אגודת הסטודנטים בכל בעיה אקדמית שהיא או לחילופין דרך עמוד הפייסבוק של האגודה המדור ידאג לשמור על אנונימיות הפונה ויטפל בכל פניה מול הגורמים הרלוונטיים במכללה.

לפניות ליועץ האקדמי רן – yoetz@obu.co.il

לפניות לראש המדור האקדמי שוקי – academi@obu.co.il